Kvalitetspolitikk


 

Tømmerhytte produsenter-EcoLaft skal levere produkter med en kvalitet som fullt ut tilfredsstiller kundens krav og forventinger. Bransjenorm for Laftebygg, document Nr. KNL-002”.valid from 01.01.2010

 

Alle våre ansatte er ansvarlige for kvaliteten på eget arbeid. Ved å involvere alle i prosesser som angår dem, vil våre medarbeidere motiveres og utvikle kompetanse. Dette gir gode prest.