Mer enn 50 prosjekter
Faglig arbeid og personlige holdning
Innovasjon og entusiasme