3D skisser og modellering

 

Innen vi setter igang produksjonen, utarbeider vi 3D-modellering og tegninger.

Kunden kan velge:

  • stardardmodellen vi tilbyr (vi gjør endringer i standardmodellene ved behov)
  • en ny modell etter kundens skisser eller tegninger

For å lette kundens kommunikasjon med kommunen for å få byggetillatelse, utarbeider vi alle tegninger på forespørsel fra kommunen samt skisser av grunnplan og 3D-visualiseringer.