Avtale, spesifikasjoner, frister og transport

 


 

Det blir inngått avtale med alle kunder fra Latvia, EU eller Norge, både om produksjonen av huset i Latvia, transport av materialene, i tillegg til montering av huset i ønsket land.

Avtalen omfatter fullstending beskrivelse og materialespesifikasjoner, og summen i avtalen blir ikke endret med mindre det er en egen overenskomst om dette partene imellom.

  1. Det kan ta 3-5 måneder å få levert reisverkshuset til kundens byggeplass.
  2. Gjennomsnittlig monteringstid i Norge er 6-7 uker.
  3. Transporten av materialene fra Latvia blir utført i samarbeid med Baltikums ledende logistikkselskaper. Transportutgiftene er inkludert i prisen.
  4. Kjøperen har ansvar for å ha tilgjengelig krantjeneste for lossing av materialene fra transportmiddelet, enhver forflytning av materialene på stedet, samt kran-/lifttjenester for montering av reisverket på grunnen i Norge. I gjennomsnitt tar dette 4-6 arbeidsdager.
  5. Vi koordinerer alltid transporten av materialene etter hvordan det passer best for kunden.