Forberedelse og produksjon av tømmeret

1.Forberedelsen av tømmeret før bygging er en vesentlig faktor for å kunne sikre kvaliteten. Vi har opparbeidet oss mer enn 20 års erfaring med bearbeiding av tømmer.
– Utvelgelse av rundved i skogen (24-40 cm i den tynne enden). Vi bruker furutrær som vokser i den østlige delen av Latvia (latvisk furu kan hugges fra den er 100 år gammel). Vi benytter trær som er saget om vinteren
– Saging og sortering av tømmeret (materialer som ikke passer for bygging blir sortert ut)
– Tørking av tømmeret til 18-22 % fuktighet (ny sortering av tømmeret)
– Høvling, fresing og meisling av tømmeret (sluttsortering)

For at materialene skal kunne brukes til bygging av hus, tørker vi bjelkene i et datastyrt tørkekammer i omtrent 20-28 dager, og oppnår dermed en fuktighet som ikke overstiger 18-22 %.

Ved å følge alle trinnene i forberedelsen av tømmeret nøye og i riktig rekkefølge, er det mulig å komme frem til et råmateriale av høy kvalitet for bygging av hus.

Vi leverer trær til norske kunder som oppfyller kravene i den norske standard for husbygging «Bransjenorm for laftebygg, dokument nr. KNL-002».

  1. Produksjonsprosessen
    Hele husproduksjonsprosessen foregår i lukkede rom under tak. Det sikrer et jevnt fuktighetsregime for tømmeret, og en kontrollert produksjonsprosess.

Bygging av et laftehus er en kreativ prosess. I arbeidsprosessen bruker vi kun faglærte tømrere fra rennomerte firmaer.

– Håndarbeid med moderne teknologi.

– Siden vi har så få oppdrag (8-12 boliger per år) kan vi følge med på og bruke teknologiske nyvinninger.

– Uavhengig kvalitetskontroll og kontakt med kunden.