Tømmerforberedelse for trehusbygging

 

Trevirke og bearbeiding

Tre som materialet til å bygge hus ble brukt allerede i gamle dager og har dermed lange tradisjoner, verdi og egenskaper, med lang livsstid og kvalitet. Riktig bearbeidet trevirke holder seg bra over lang tid og påvirkes ikke av klimaforhold.
Byggeprossesen av enhver hus starter med valg av trematerialer etter fastsatt standart, dette gjør vi selv ved å sjekke kvaliteten på enhver stokk, den skal ikke ha blå stikk og skal være i diameter 26 – 40 cm.
Når trevirke kommer til vår produksjonsanlegg, blir de saget i nødvendige tømmerstørrelser og satt til tørk. Dette skal gjøres sakte og over lang tid. For å redusere produksjons tid, benytter vi også hurtig tørk av tømmer, prossesen styres av datamaskin og er vanligvis satt til 20 eller 25 dager. Sluttproduktet har da 19 til 22 % fuktighet.
Vi anvender furu som er vokst i Latvia. Forskning viser at furu har meget god kvalitet og egenskaper til produksjon av spesialtømmer til bygging av laftehus.

Tre som materiale

Tre er et anvendelig materiale og kan brukes til det meste, et biologisk materiale og har sitt opphav i et uttall forskjellige treslag som vokser på ulike steder. Det innebærer at tre som materiale har stor variasjon i både egenskaper og utseende.
Dette gir mulighet for mange og ulike former for bruk og anvendelse. Kunnskap om tre som materiale og egenskaper er viktig for riktig bruk i tilvirkning av laft.

Furu

Kjennetegn til furu er lange, rettvokste stammer og nesten uten grein. Furu er tradisjonsrikt material, lett å bearbeide og overflatebehandle, kjerneveden har god naturlig holdbarhet. Furu har gode styrkeegenskaper i forhold til sin egenvekt. For konstruksjons- dimensjoner med styrkereduserende uregelmessigheter, har furu og gran tilnærmet lik praktisk styrke.

Gran

Gran er særlig mye benyttet til bygningslast og ikke så ofte i husbygging. Dette er konstruksjonslast, kledning, paneler, gulvbord og listverk. Dårligere kvaliteter egner seg til underpanel, forskalings- materialer, paller og emballasje. Til konstruksjonsformål er gran dominerende, og i de senere tiårene har man utviklet lim- teknologi og mekaniske forbindelsesmetoder som har gjort gran til et ettertraktet treslag i store konstruksjoner.

Lerk

Lerkeved har tydelig markerte årringer, kjerneved er med høyt innhold av harpiks og olje, har en bestandighet mot råte og ligner på furu. Kontrasten mellom den lyse vårveden og den mørke, ofte brede sommerveden gjør år- ringene enda mer utpreget enn hos furu. Lerk anbefales ikke brukt i jordkontakt, da holdbarheten langt fra er like god som den man finner hos tradisjonelt impregnert virke. De viktigste anvendelses- områdene for kjerneved av lerk er utendørs uten jordkontakt, som for eksempel: klednings- og fasademateriale, terrassebord, utemøbler, lekeapparater uten jordkontakt, støyskjermer, takspon. Lerk tåler fuktigheten.