3D skices un modelēšana


Pirms ražošanas uzsākšanas mēs veicam būves 3D modelēšanu un rasējumu izstrādi.

Klinets var izvēlēties

  • Standarta modeļi no mūsu piedāvājuma ( veicam izmaiņas standarta modeļos pēc nepieciešamības)
  • Jauns modelis pēc klienta skicēm vai zīmējumiem

Lai klientam atviegloti saziņu ar pašvaldību būvatļaujas saņemšanai izstrādājam visus rasējumus pēc Pašvaldības pieprasījuma , pamata plāna skices un 3D vizualizācijas.