Montering av laftehytte

 

Montering

For å besørge trygg kvalitetsmessig utførelse av arbeidet, monterer vi selv huset på byggeplassen.

De ansatte er opplært og utstyrt med alt verktøy og utstyr de trenger for å utføre alle oppgavene knirkefritt.

Teamarbeidet (3-4 personer) ledes av en profesjonell og ansvarlig arbeidsleder.

Den gjennomsnittlige monteringstiden for laftehus i Norge er:

– Montering av laftehus reisverk 4-7 dager

– Utvendig ferdigstilt hus fra 3-5 uker (levering, montering, ferdig tak, vinduer og ytterdør samt terrasse)

– Utvendig ferdigstilt hus + interiørarbeid 6-8 uker (i tillegg til utvendig arbeid setter vi opp innerdører, tregulvbord, trapper, lister, badstue osv.)

Når huset er ferdigstilt og overtakelseskontrakten er signert, gir vi deg en nøye utarbeidet bruksanvisning for huset, samt anbefalinger om utnyttelse av bygget.

I henhold til norsk lov gir vi 2 års garanti på de viktigste delene av huset.

 

Service

Vi gjennomfører en sjekk ett år etter at huset er overtatt.
Dersom nødvendig, utfører vi da reparasjoner.
Vi gir råd og anbefalinger så du kan bevare trehuset ditt i god stand i mange år!